Festivalo

Lingva Festivalo - estas kultur-edukada projekto, organizata de esperantistoj tra la tuta mondo. La baza enhavo de la Lingva Festivalo estas lingvaj prezentoj. La prezento estas 30-45 minuta leciono enkadre de kiu oni povas aŭdi sonon de lingvo, lerni kelkajn frazojn, ekscii pri historio kaj simple komuniki kun homo el alia kulturo, ekscii pri vivrealeco de alia lando per konatiĝo kun lingvo.

Lingvaj prezentoj dum Lingva Festivalo estas organizataj samtempe en pluraj ejoj kaj ripetiĝas kelkfoje, kaj tial ĉiu spektanto devas fari malfacilan elekton – kiun prezenton viziti. Unua konatiĝo kun instruistoj tre helpas fari la elekton. La konatiĝo okazos dum la malferma ceremonio, sabate la 17an de oktobro. Al la scenejo laŭvice venas instruistoj kaj diras kelkajn vortojn en prezentata lingvo. Unu dialekto ŝanĝas la alian kaj aperas sento ke ĝuste tie vi tuŝas ankoraŭ unu mirindan flankon de la mondo realigata en komunikado, en lingvo. Kaj ĝuste en tiu ĝi momento vi ekhavos ŝancon kompreni riĉecon de lingva mondo kaj komenci propran vojon al malkovro de kulturo de alia popolo iom lernante pri ĝia lingvo.

Kiam ĉion komenciĝis?

La ideo de Lingva Festivalo apartenas al la usona esperantisto Dennis Keef, kiu organizis la unuan tiutipan festivalon en la franca urbo Tours en 1995. Jam sekvajare laŭ simila principo estis organizita la unua rusia lingva festivalo en la urbo Ĉeboksari (1996).

Nuntempe Lingva Festivalo trovis siajn partoprenantojn ne nur en Ĉeboksari sed ankaŭ en Moskvo, Sankt-Peterburgo, Volgogrado, Odeso, Uljanovsko de Rusio kaj dum pluraj internaciaj aranĝoj ĉefe en Eŭropo. Decembre la 2006-an okazis la unua festivalo en Moskvo, la 4an de marto 2007-an estis la unua festivalo en Sankt-Peterburgo.

Kion ni celas?

La celo de Lingva Festivalo – krei etoson de interkompreno, sen stereotipoj kaj antaŭjuĝoj. Ni volus atentigi ke la mondo estas multlingva kaj la homoj uzas efektive multe pli ol 5-10 lingvojn. Laŭ diversaj notoj en la mondo oni parolas la 3-6 miloj da lingvoj.

Ĉiu lingvo estas instrumento de komunikado, imagu ke ĝi estas uzata por amkonfesi, kanti lulkanton al bebo, dividi ĝojojn kaj malĝojojn, por ridi. Vojaĝo al mondo de lingvoj povas esti senfina kaj ĉiu elektanto de tiu ĉi vojo estas pioniro, renkontanta ekster limoj de la gepatra lingvo multe da pordoj al "najbaraj" mondoj.

Antaŭ ol paroli pri multlingveco de la mondo vi devas trovi deirpunkton. Alivorte tio estas spaco de la gepatra lingvo. Ĝi estas sistemo de koordinatoj, kiun ni alproprigas de la naskiĝo, tio estas niaj unuaj vortoj, imagoj, kiuj estis uzataj de niaj prapatroj. Parolante pri la gepatra lingvo ne forgesu ke ĝi povas valori nur tiam kiam ni mem komencas ĝin valorigi, estimi, uzi. La Lingva Festivalo celas prezenti ideon de valoreco de la gepatra lingvo, komprenigi apartenon al la unika kulturo, realigita kaj konservita en ĝi.

Por pli bona kompreno de la mondo kaj trovo de propra loko en ĝi vi povas lerni lingvojn, naciajn kaj internaciaj. La internaciaj lingvoj helpas fari karieron, vojaĝi, konatiĝi kun kulturoj de aliaj popoloj. La naciaj lingvoj donas al ni eblecon proksimiĝi al konkreta popolo, al ĝia kulturo, pensmaniero kaj helpas malkovri kelkajn misterojn. Lerni naciajn lingvojn signifas lerni kompreni, trovi komunan lingvon kaj ekhavi estimon inter indiĝenoj. Pro tio unu el gravaj taskoj de la festivalo estas stimuli intereson lerni naciajn kaj internaciajn lingvojn.

Ne estas lingvoj gravaj kaj malgravaj, pli ĝuste diri – la grandaj kaj malgrandaj lingvoj. En la grandaj lingvoj oni parolas relative multe da homoj, en malgrandaj – malmulte. Ĉiu lingvo estas unika. Ĉiu lingvo estas ŝlosilo por kompreni tutan novan mondon. Malgravigante valoron de unu lingvo ni malpliigas valoron de la tuta homgrupo, kiu uzas ĝin kiel la gepatra lingvo. Ni estas por lingva egaleco, bazitan sur reciproka estimo kaj kompreno.

Tutcerte en la multlingva mondo ekzistas problemoj de internacia komunikado ĉar estas malfacile lerni ĉiujn lingvojn. Elektante por internacia komunikado nacian lingvon ni nevole elektas kulturajn valorojn de konkreta popolo. Kaj samtempe ni neniam sukcesos paroli en fremda lingvo samkvalite kiel en sia gepatra. Ni prezentas internacian helpan lingvon Esperanto kiel alternativo por internacia komunikado. Esperanto celas krei samrajtajn kondiĉojn en komunikado por homoj kiuj parolas diversajn lingvojn.

Esperanto estas lingvo sen aparteno al iu ajn popolo, ĝi ne estas ligita al iu konkreta kulturo sed kapablas absorbi specifaĵojn de alia lingvo fariĝante talenta peranto en konstruado de komunikado. Esperanto estas facile lernanta, kaj tial ĝi apartenas al ĉiuj kaj garantias egalecon en komunikado.